Mirë se vini në WEGWEISER BERUF

 

Këtu mund të gjeni informacione në gjuhën tuaj mbi temat e  mëposhtme në Landkreis Ludwigsburg:

 • Mësimi i gjuhës gjermane
 • Arsimi
 • Shkolla
 • Titulli i studimeve
 • Formimi profesional
 • Bota e punës

Këtu janë grupuar së bashku sportelet e konsulencës dhe faqet përkatëse të internetit. Lutemi informohuni e kontaktoni!

Këshilla: Në rast se nuk flisni gjuhën gjermane, jeni të lutur të merrni me vete një person të besuar, i cili mund të përkthejë për ju!

 

Klikoni këtu, për të patur një panoramë lidhur me sistemin shkollor në Baden-Württemberg.

Klikoni këtu, për të patur një panoramë lidhur me sistemin shkollor profesional në Baden-Württemberg.

Herzlich willkommen auf der ALBANISCHEN Seite von WEGWEISER BERUF

Sie finden hier Informationen in Ihrer Sprache zu den folgenden Themen im Landkreis Ludwigsburg:

 • Deutsch lernen
 • Bildung
 • Schule
 • Schulabschluss
 • Berufsausbildung
 • Arbeitswelt

Hier sind wichtige Beratungsstellen und Internetseiten zusammengestellt. Informieren Sie sich und nehmen Sie Kontakt auf!

Tipp: Falls Sie kein Deutsch sprechen, dann nehmen Sie bitte eine vertraute Person mit, die für Sie übersetzen kann!

 

Klicken Sie hier, um eine Übersicht über das Schulsystem in Baden-Württemberg zu erhalten.

Klicken Sie hier, um eine Übersicht über das berufliche Schulsystem in Baden-Württemberg zu erhalten.

Frekuentimi shkollor për të rinjtë e moshës 10 deri në 15 vjeç, të cilët nuk kanë njohuri të gjuhës gjermane /
Schulbesuch für Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren ohne Deutschkenntnisse

Frekuentimi shkollor për të rinjtë e moshës 10 deri në 15 vjeç, të cilët nuk kanë njohuri të gjuhës gjermane

10- deri 15-vjeçarët, sipas rregullit, duhet t'i drejtohen kurseve të gjuhës në lagjen e banesës së tyre ose në afërsi (Vorbereitungsklassen – VKL). Panorama e sistemit shkollor, „Globus-i“ ju tregon se ku mund të gjeni kurset e gjuhës.

panorama mbi Werkrealschulen
panorama mbi Realschulen
panorama mbi Gymnasien
panorama mbi Gemeinschaftsschulen

Këtu mund të shkarkoni nga faqja e internetit formularin e regjistrimit, në gjuhën tuaj amtare.

Të gjithë fëmijët deri në moshën 18 vjeçare janë të detyruar të shkojnë në shkollë!

Informacionet më të detajuara mund t'i gjeni pranë Staatlichen Schulamt Ludwigsburg.

Kontakti:
Zonja Schwarzwälder-Kienzle
Mömpelgardstraße 26,
71640 Ludwigsburg
Telefoni: 07141 – 9900 0
Fax: 07141 – 9900 251

Email: poststelle@ssa-lb.kv.bwl.de

tek Faqja Kryesore

Schulbesuch für Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren ohne Deutschkenntnisse

  
10- bis 15-Jährige gehen in der Regel in ihrem Wohnort oder in der Nähe ihres Wohnorts in die Sprachförderklassen (Vorbereitungsklassen – VKL).
In der Übersicht über die Schulen zeigt der „Globus“, wo Sprachförderklassen sind.

zur Übersicht Werkrealschulen
zur Übersicht Realschulen
zur Übersicht Gymnasien
zur Übersicht Gemeinschaftsschulen

Das Anmeldeformular kann hier in Ihrer Sprache heruntergeladen werden.

  
Für alle Kinder und Jugendlichen unter 18 besteht Schulpflicht!

Weiterführende Informationen erhalten Sie beim Staatlichen Schulamt Ludwigsburg.

Kontakt:
Frau Schwarzwälder-Kienzle
Mömpelgardstraße 26, 71640 Ludwigsburg
Telefon: 07141 – 9900 0
Fax: 07141 – 9900 251
Mail: poststelle@ssa-lb.kv.bwl.de

zur Homepage

Frekuentimi shkollor për të rinjtë e moshës 15-16 dhe 17 vjeçare, të cilët nuk kanë njohuri të gjuhës gjermane /
Schulbesuch für 15-jährige, 16-jährige und 17-jährige Jugendliche ohne Deutschkenntnisse

Frekuentimi shkollor për të rinjtë e moshës 15-16 dhe 17 vjeçare, të cilët nuk kanë njohuri të gjuhës gjermane

Regjistrohuni pranë Oscar-Walcker-Schule në Ludwigsburg. Aty do të caktoheni në një kurs gjuhe (VABO), ku mund të mësoni gjermanishten.

Të gjithë fëmijët deri në moshën 18 vjeçare janë të detyruar të shkojnë në shkollë!

Këtu mund të shkarkoni nga faqja e internetit formularin e regjistrimit, në gjuhën tuaj amtare.

Adresa:
Oscar-Walcker-Schule
Römerhügelweg 53, 71636 Ludwigsburg
Telefoni: 07141 - 4449 101
Email: sekretariat@ows-lb.de

tek Faqia Kryesore

Schulbesuch für 15-jährige, 16-jährige und 17-jährige Jugendliche ohne Deutschkenntnisse

Sie melden sich bei der Oscar-Walcker-Schule in Ludwigsburg an. Dort werden sie in Sprachförderklassen (VABO) eingeteilt, in denen sie Deutsch lernen können.

Für alle  Kinder und Jugendlichen unter 18 besteht Schulpflicht!

Das Anmeldeformular kann hier in Ihrer Sprache heruntergeladen werden.

  
Adresse:
Oscar-Walcker-Schule
Römerhügelweg 53, 71636 Ludwigsburg
Telefon: 07141 - 4449 101
Mail: sekretariat@ows-lb.de

zur Homepage

Këtu mund të këshilloheni lidhur me kurset e gjuhës gjermane (Integrationskurse) dhe të regjistroheni /
Hier können Sie sich über Deutschkurse (Integrationskurse) beraten lassen und anmelden

Këtu mund të këshilloheni lidhur me kurset e gjuhës gjermane (Integrationskurse) dhe të regjistroheni

Hier können Sie sich über Deutschkurse (Integrationskurse) beraten lassen und anmelden

 • Griechischer Kulturverein Kornwestheim
  (für alle Nationalitäten)
  Kontakt:
  Bahnhofstraße 85, 70806 Kornwestheim
  Frau Daniilidou
  Telefon: 07154 – 27683
  Mail: info@gkv-kornwestheim.de
  zur Homepage
 • Sprachschule Dialog e.V. in Vaihingen/Enz
  Kontakt:
  Heilbronner Straße 31, 71665 Vaihingen/Enz
  Frau Salapata
  Telefon: 07042 – 276715
  Mobil: 0176 – 205 225 89
  Mail: sprachschule-dialog@gmx.net
  zur Homepage
 • Online-Lernplattform zum Deutsch lernen in 15 Sprachen!
  (Albanisch / Arabisch / Deutsch / Englisch / Farsi / Französisch / Griechisch / Hindi / Paschtunisch / Polnisch / Rumänisch / Russisch / Serbisch / Sorani / Spanisch / Türkisch)
Këtu mund të këshilloheni lidhur me kurset e leximit e shkrimit dhe të regjistroheni (Alphabetisierungskurse) /
Hier können Sie sich über Lese- und Schreiblernkurse (Alphabetisierungskurse) beraten lassen und anmelden

Këtu mund të këshilloheni lidhur me kurset e leximit e shkrimit dhe të regjistroheni (Alphabetisierungskurse)

   

Hier können Sie sich über Lese- und Schreiblernkurse (Alphabetisierungskurse) beraten lassen und anmelden

Asistencë për mësimin e gjermanishtes për personat, të cilët ende nuk kanë fituar të drejtën për të marrë pjesë në kurset shtetërore të integrimit /
Unterstützung beim Deutsch lernen ohne Anspruch auf Förderung

Asistencë për mësimin e gjermanishtes për personat, të cilët ende nuk kanë fituar të drejtën për të marrë pjesë në kurset shtetërore të integrimit, sepse procesi i paraqitjes së kërkesës së azilantit

 • Qarku Ekumenik për Punën e Azilin Ludwigsburg, Qarku Ekumenik për Punën e Azilin Kornwestheim, tjetër Qarku Ekumenik për Punën e Azilin në Landkreis
  Asistencë për mësimin e gjermanishtes për personat, të cilët ende nuk kanë fituar të drejtën për të marrë pjesë në kurset shtetërore të integrimit, sepse procesi i paraqitjes së kërkesës së azilantit ende nuk është përmbaruar apo pranuar.

   
  Kontakti Ludwigsburg:
  Zotri Ulrich Essig-Haile
  Telefoni: 07141 – 460 757
  Email: uli-essig-haile@ak-asyl-ludwigsburg.de
  tek Faqia Kryesore

  Kontakti Kornwestheim:
  Zonja Fraukelind Braun
  Telefoni: 07154 – 3507
  Email: fraukelind.braun@elkw.de
  tek Faqia Kryesore

 

 

 

Unterstützung beim Deutsch lernen für Menschen, die keinen Anspruch auf staatliche Integrationskurse haben, weil sie noch im Antragsverfahren sind oder geduldet sind

 

 • Ökumenischer Arbeitskreis Asyl Ludwigsburg, Ökumenischer Arbeitskreis Asyl Kornwestheim und weitere Arbeitskreise Asyl im Landkreis

  organisieren Deutschunterricht für Menschen, die keinen Anspruch auf staatliche Integrationskurse haben, weil sie noch im Antragsverfahren oder geduldet sind.
   

  Kontakt für Ludwigsburg:
  Ulrich Essig-Haile
  Telefon: 07141 – 460 757
  Mail: uli-essig-haile@ak-asyl-ludwigsburg.de
  zur Homepage

    
  Kontakt für Kornwestheim:
  Fraukelind Braun
  Telefon: 07154 – 3507
  Mail: fraukelind.braun@elkw.de
  zur Homepage

 

 

 

 • Fachbereich Asylbewerber und Aussiedler des Landratsamts Ludwigsburg
  zur Homepage
Qendra për Migrim Ludwigsburg - Shërbimet Rinore Migracionit AWO + Caritas /
Migrationszentrum Ludwigsburg – Jugendmigrationsdienste der AWO + Caritas

Qendra për Migrim Ludwigsburg - Shërbimet Rinore Migracionit AWO + Caritas

Sportelet këshillimore për emigrantët që sapo kanë emigruar (12-27 vjeç) dhe prindërit e tyre

Këshillim dhe asistencë, falas, lidhur me temat e mëposhtme:

 • Shkolla, Formimi profesional, Studime
 • Çështjet mbi të drejtën e qëndrimit dhe vizat
 • Njohja e titujve shkollorë e profesionalë
 • Hyrja në shkollë e në kurse gjuhe
 • Trajnime për aplikime
 • Hapat që duhet të të ndiqen pranë autoriteteve publike zyrtare si dhe  paraqitjet e kërkesave përkatëse

Po ashtu edhe personat të cilët asistojnë të rinjtë, mund t'i drejtohen shërbimit rinor për migracionin.

Kontakti:
Jugendmigrationsdienst AWO
Migrationszentrum
Schlossstraße 9, 71634 Ludwigsburg
Zonja Porkoláb, Zonja Urban
Telefoni: 07141 – 68 56 402
Email:
eporkolab@awo-ludwigsburg.de
jurban@awo-ludwigsburg.de
tek Faqia Kryesore

Kontakti:
Jugendmigrationsdienst Caritas
Eberhardstraße 29, 71634 Ludwigsburg
Zonja Schmid, Zotri Bach
Telefoni: 07141 – 97 505 35
Email:
schmid@caritas-ludwigsburg-waiblingen-enz.de
bach.j@caritas-ludwigsburg-waiblingen-enz.de
tek Faqia Kryesore

Migrationszentrum Ludwigsburg – Jugendmigrationsdienste der AWO + Caritas

Beratungsstelle für neu zugewanderte Migranten (12 - 27 Jahre) und ihre Eltern

Kostenlose Beratung und Unterstützung zu folgenden Themen:

 • Schule, Berufsausbildung, Studium
 • Fragen zu Aufenthalt und Visum
 • Anerkennung von schulischen und beruflichen Abschlüssen
 • Vermittlung von Schulen und Sprachkursen
 • Bewerbungstraining
 • Behördengänge und Anträge
   

  
Auch Menschen, die Jugendliche unterstützen, können sich an die Jugendmigrationsdienste wenden.

Kontakt:
Jugendmigrationsdienst AWO
Migrationszentrum
Schlossstraße 9, 71634 Ludwigsburg
Frau Porkoláb, Frau Urban
Telefon: 07141 – 68 56 402
Mail:
eporkolab@awo-ludwigsburg.de
jurban@awo-ludwigsburg.de
zur Homepage

Kontakt:
Jugendmigrationsdienst Caritas
Eberhardstraße 29, 71634 Ludwigsburg
Frau Schmid, Herr Bach
Telefon: 07141 – 97 505 35
Mail:
schmid@caritas-ludwigsburg-waiblingen-enz.de
bach.j@caritas-ludwigsburg-waiblingen-enz.de
zur Homepage

BIZ - Qendra e informacionit lidhur me profesionet - Agjencia e Punësimit Ludwigsburg /
BIZ – Berufsinformationszentrum Agentur für Arbeit Ludwigsburg

BIZ - Qendra e informacionit lidhur me profesionet - Agjencia e Punësimit Ludwigsburg

Informacione e asistencë falas lidhur me çështjet e mëposhtme:

 • Profesione
 • Bota e punës
 • Arsimi
 • Formimi profesional
 • Kërkime për vende arsimi e pune
 • Aplikim

Thjesht ejani e përfitoni nga ofertat!

Adresa:
Stuttgarter Straße 53 – 55, 71638 Ludwigsburg

Orari i punës:
nga e hëna deri të mërkurën, ora 7.45 – 16.00
të enjten ora 7.45 – 17.30
të premten, ora 7.45 – 12.00

 

Kërkoni udhëzuesin e prindërve „Arsimi“ i disponueshëm në 11 gjuhë!
(Arabisht / Boshnjake / Anglisht / Greqisht / Italisht/ Kroatisht / Polonisht / Rusisht / Serbisht / Spanjisht / Turqisht)

Planifikimi i përzgjedhjes së profesionit
(Arabisht / Anglisht / Frëngjisht / Greqisht / Italisht/ Kroatisht / Polonisht / Rusisht / Serbisht / Turqisht)

Agjencia e Jashtme Qendrore e Ndërmjetësimit për Punë (ZAV) (Gjermanisht / Anglisht / Arabisht)

tek Faqia Kryesera

BIZ – Berufsinformationszentrum Agentur für Arbeit Ludwigsburg

Kostenlose Informationen und Unterstützung zu folgenden Themen:

 • Berufe
 • Arbeitswelt
 • Bildung
 • Berufsausbildung
 • Suche nach Ausbildungs- und Arbeitsplätzen
 • Bewerbung

Einfach vorbeikommen und Angebote nutzen!

Adresse:
Stuttgarter Straße 53 – 55, 71638 Ludwigsburg

Öffnungszeiten:
Montag bis Mittwoch 7.45 – 16.00 Uhr,
Donnerstag 7.45h – 17.30 Uhr,
Freitag 7.45h – 12.00h

 

Fragen Sie nach dem Elternratgeber „Ausbildung“ in 11 Sprachen!
(Arabisch / Bosnisch / Englisch / Griechisch / Italienisch / Kroatisch / Polnisch / Russisch / Serbisch / Spanisch / Türkisch)

Fahrplan zur Berufswahl
(Arabisch / Englisch / Französisch / Griechisch / Italienisch / Kroatisch / Polnisch / Russisch / Serbisch / Türkisch)

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
(Deutsch / Englisch / Arabisch)

zur BIZ-Homepage

Këshillim për njohjen e titujve të huaj shkollorë e të kualifikimeve profesionale /
Beratung zur Anerkennung ausländischer Schulabschlüsse und Berufsqualifikationen

Këshillim për njohjen e titujve të huaj shkollorë e të kualifikimeve profesionale

Kontakti:
AWO Stuttgart, Olgastraße 63, 70182 Stuttgart
Telefoni 0711 – 21061 17
Email: anerkennung@awo-stuttgart.de

tek Faqia Kryesore

Beratung zur Anerkennung ausländischer Schulabschlüsse und Berufsqualifikationen

Kontakt:
AWO Stuttgart, Olgastraße 63, 70182 Stuttgart
Telefon: 0711 – 21061 17
Mail: anerkennung@awo-stuttgart.de

zur Homepage

Këshillim Student për emigrantët /
Studienberatung für Migranten

Këshillim Student për emigrantët

Kontakti:
AWO Stuttgart, Olgastraße 63, 70182 Stuttgart
Zonja Walter-Sauter
Telefoni: 0711 – 21061 19
Email: bildungsberatung@awo-stuttgart.de


Zonja Toma
Telefoni: 0711 – 21061 18
Email: bildungsberatung@awo-stuttgart.de

tek Faqia Kryesore

 

IN VIA Stuttgart, Olgastraße 62, 70182 Stuttgart
Zonja Schaefer-Vischer
Telefoni: 0711 - 248931 19
Email: i.schaefer-vischer@invia-drs.de

Zonja Knaub
Telefoni: 0711 - 248931 19
Email: k.knaub@invia-drs.de

tek Faqia Kryesore

Studienberatung für Migranten

Kontakt:
AWO Stuttgart, Olgastraße 63, 70182 Stuttgart
Frau Walter-Sauter
Telefon: 0711 – 21061 19
Mail: bildungsberatung@awo-stuttgart.de

Frau Toma
Telefon: 0711 – 21061 18
Mail: bildungsberatung@awo-stuttgart.de

zur Homepage

 

IN VIA Stuttgart, Olgastraße 62, 70182 Stuttgart
Frau Schaefer-Vischer
Telefon: 0711 - 248931 19
Mail: i.schaefer-vischer@invia-drs.de

Frau Knaub
Telefon: 0711 - 248931 19
Mail: k.knaub@invia-drs.de

zur Homepage

YASEMIN - Qendra e Këshillimit /
YASEMIN - Beratungsstelle

YASEMIN

Këshillim falas për emigrantët e moshës së re (12 – 27 vjeç), të cilët ...

 • janë në vështirësi lidhur me familjen, të afërmit apo me persona të tjerë.
 • ndodhen në situata konfliktuale, me shkaqe tradicionale apo kulturore.
 • janë të kërcënuar me dhunë bashkëshortore, apo me martesë të detyruar, ose rrezikojnë kërcënime të tilla.
   

Kontakti me YASEMIN mund të lidhet edhe nga një person i besuar.

Këshillimi mbetet anonim:

 • nëpërmjet postës
 • bisedës telefonike
 • personalisht (në sportelet këshillimore, si dhe në rrethin apo lagjen e banesës përreth Stuttgart-it)

Kontakti:
Telefoni: 0711 – 658 695 26
Email: info@eva-yasemin.de

tek Faqia Kryesore

YASEMIN

Kostenlose Beratungsstelle für junge Migrantinnen (12 – 27 Jahre), die ...

 • Schwierigkeiten mit der Familie, mit Verwandten oder mit anderen Menschen haben.
 • in Konfliktsituationen sind, die traditionelle und kulturelle Ursachen haben.
 • von Gewalt im Namen der Ehre und Zwangsverheiratung bedroht sind oder bereits betroffen sind.

Auch eine Vertrauensperson kann Kontakt mit YASEMIN aufnehmen.

Die Beratung ist anonym:

 • per Mail
 • telefonisch
 • persönlich (in der Beratungsstelle und auch vor Ort, im Umkreis von Stuttgart)

 
Kontakt:
Telefon: 0711 – 658 695 26
Mail: info@eva-yasemin.de

zur Homepage

Qendra Mirë se vini Stuttgart /
Welcome Center Stuttgart

Qendra Mirë se vini Stuttgart

Këshillim dhe asistencë, falas, lidhur me temat e mëposhtme:

 • Njohja e titujve shkollorë e profesionalë
 • Shkolla, Formimi profesional, Studime
 • Bota e punës
 • Aplikim
 • Mësimi i gjuhës gjermane
 • Çështjet mbi të drejtën e qëndrimit dhe vizat
 • Kujdestari për fëmijët
 • Banimi, Sigurimi, Grupime, …

Kontakti: Charlottenplatz 17, 70173 Stuttgart

Telefoni: 0711 – 7616 4640
Email: info@welcome-center-stuttgart.de

tek Faqia Kryesore

Welcome Center Stuttgart

Kostenlose Beratung und Unterstützung zu folgenden Themen:

 • Anerkennung von schulischen und beruflichen Abschlüssen
 • Schule, Ausbildung, Studium
 • Arbeitswelt
 • Bewerbung
 • Deutsch lernen
 • Fragen zu Aufenthalt und Visum
 • Kinderbetreuung
 • Wohnen, Versicherungen, Vereine, … 

Kontakt: Charlottenplatz 17, 70173 Stuttgart

Telefon: 0711 – 7616 4640
Mail: info@welcome-center-stuttgart.de

zur Homepage

IHK - KAUSA Servicestelle Region Stuttgart

IHK - KAUSA Servicestelle Region Stuttgart

Sporteli Qendror i Njohjes Zyrtare së Titujve për emigrantët e moshës së re dhe prindërit e tyre:

 • Informacione lidhur me profesionet
 • Arsimi profesional
 • Vende arsimi

Kontakti:
Jägerstraße 30, 70174 Stuttgart

Zotri Karatas
Telefoni: 0711 – 2005 1114
Email: kausa@stuttgart.ihk.de

tek Faqia Kryesore

IHK - KAUSA Servicestelle Region Stuttgart

Zentrale Erstanlaufstelle für junge Migranten und ihre Eltern:
  

 • Informationen über Berufe
 • Berufsausbildung
 • Ausbildungsplätze

Kontakt:
Jägerstraße 30, 70174 Stuttgart

Herr Karatas
Telefon: 0711 – 2005 1114
Mail: kausa@stuttgart.ihk.de

zur Homepage

Faqe interneti me rëndësi /
Wichtige Internetseiten

Faqe interneti me rëndësi me Lidhje

Wichtige Internetseiten mit Links

Die Förderer und Sponsoren von Wegweiser-Beruf